Om website vedligeholdelse

Af Jesper Kristensen, 04-11-2012 10:54

En af de ting jeg laver i MozillaDanmark er at vedligeholde vores website. Vores site består af fire dele:
  • mozilladanmark.dk
  • forum.mozilladanmark.dk
  • wiki.mozilladanmark.dk
  • blog.mozilladanmark.dk
Sitet ligger på et shared hosting webhotel med Linux, Apache, MySQL og PHP. Forummet, wikien og bloggen kører på henholdsvis phpBB, MediaWiki og Wordpress. Desuden har vi vores forside og et par andre statiske sider, som er skrevet direkte i HTML med en smule PHP til at inkludere fælles kode.

Størstedelen af arbejdet med siden består i at holde phpBB, MediaWiki og Wordpress opdateret. Ved hver opdatering skal vores grafiske design og vores egne tilpasninger opdateres til at virke med de nye versioner. Vores grafiske design er baseret på Mozilla Community Sites Theme. MCS Theme var et projekt der skulle gøre det muligt for lokale Mozilla-sites i forskellige lande at dele det grafiske layout og arbejdet med det. Der kom desværre aldrig rigtig andre bidragydere end mig, og det er nu blevet erstattet af Sandstone, som Mozilla er i gang med at indføre på alle Mozilla-sites. Jeg vil gerne have MozillaDanmark.dk opdateret til Sandstone, men jeg har ikke tiden til det i øjeblikket. Hjælp modtages gerne.

De fire dele af vores site er meget skarpt opdelt. Som en forening af frivillige må vi af og til flytte siden fra en hosting-løsning til en anden, og vi har ikke altid fritiden til at gøre det. Derfor er vores site opbygget så hver af de fire dele kan flyttes uafhængigt af de andre. Tag fx vores forside. På den kan man se seneste aktivitet på både forummet og bloggen. Det foregår ved at et script jævnligt downloader et web feed fra de to andre dele af siden over HTTP, og viser indholdet af dette feed. Det ville have været nemmere at gå direkte ned i databasen i stedet for via HTTP og RSS/Atom. Men så ville forsiden ikke virke, hvis den fx blev hostet på en server, der ikke havde adgang til forummets database. Den skarpe opdeling mellem de fire dele har reddet os mange gange i mozilladanmark.dks levetid.

Efter samme tankegang med at holde delene adskilt, har vi også web hosting og DNS hosting to forskellige steder. Vores DNS ligger hos GratisDNS.dk, mens vores web hosting af alle fire dele i øjeblikket ligger hos Surftown.

Er du interesseret i at hjælpe med til at vedligeholde og udvikle mozilladanmark.dk? Så skriv til os.