MozillaDanmark møde + maj 2012

Af Jesper Kristensen, 03-06-2012 0:53

I dag mødtes vi fire medlemmer af det danske Mozilla community i København - Søren Munk Skrøder, Kim Ludvigsen, Jørgen Rasmussen og Jesper Kristensen. Vi snakkede om hvordan det går med den danske oversættelse af Mozillaprogrammer. I øjeblikket går oversættelsesarbejdet som det skal, men vi kan selvfølgelig altid bruge hjælp. Både til korrekturlæsning af vores nuværende oversættelser, og til at oversætte nye dele, som i dag ikke findes på dansk. Vi mangler fx oversættelse af mange tilføjelser, og af artikler på support.mozilla.org. Omkring oversættelsen af Firefox og Thunderbird, håber vi at vi i fremtiden kan få lavet oversættelsen i de første to uger af hver seks ugers cyklus. Så har vi de resterende fire uger til at finde og rette fejl i. Men det forudsætter også at vi kan finde flere, der vil bruge Aurora-versionerne af Firefox og Thunderbird, og give os Feedback.

Desuden er her min statusopdatering for hvad der er sket i MozillaDanmark i maj:

  • Vi er ved at teste en ny version af den danske ordbogsudvidelse, som bruges til dansk stavekontrol, i en ikke-dansk udgave af Firefox/Thunderbird, hvor dansk stavekontrol ikke er indbygget.
  • Vi undersøger mulighederne for at få mozilladanmark.dk hostet direkte hos Mozilla i stedet for gennem Surftown. Vi håber blandt andet at kunne få en mere sikker løsning, hvor vi har mulighed for at finde årsagen, hvis nogen bryder ind på vores side. Men den nye hostingløsning er noget mere avanceret end vores nuværende, så vi skal først være sikre på at vi forstår detaljerne før vi kan flytte.
  • Jeg har i denne måned opdateret MediaWiki til version 1.19 og Wordpress til 3.3.2.