MozillaDanmark, oktober 2011

Af Jesper Kristensen, 01-11-2011 22:47

Her er hvad der er sket i MozillaDanmark i oktober 2011:
  • Jørgen Rasmussen og Kim Ludvigsen har overtaget oversættelsen af addons.mozilla.org, efter nogle år hvor oversættelsen ikke har været vedligeholdt. Jeg opgav oversættelsen da udviklerne skiftede det bagvedliggende system, således at hele siden skulle oversættes igen. Da over tre fjerdedele af elle de tekster, der skal oversættes, kun er synlige for udviklere og administratorer, og derfor er spildt arbejde, har jeg holdt mig fra at genoptage oversættelsen.
  • Jeg er blevet inviteret til Mozilla Camp Europe 2011 i Berlin den 12.-13. november. Søren Munk Skrøder skal også med. På Mozilla Camp er der gode muligheder for at snakke med andre Mozilla-grupper i andre lande. Det var fx på en af de tidligere Camps vores nuværende design på mozilladanmark.dk blev til. Jeg ved ikke om andre fra MozillaDanmark er inviteret. Hvis der er, vil jeg gerne vide det.
  • Som nævnt tidligere skulle vores webhotel, som mozilladanmark.dk ligger på, fornys. Det lykkedes endeligt at få Mozilla til at betale for vores webhosting endnu et år den 10. oktober. Ni dage før deadline, og over to måneder efter jeg modtog regningen.
  • Jan Krag har oversat SeaMonkey til dansk. Jeg er i øjeblikket i gang med at undersøge hvordan vi kan få hans oversættelse ind så vi kan få en dansk SeaMonkey.
  • Firefox internationale supportside, support.mozilla.com, kan oversættes til mange sprog, herunder dansk. Systemet tillader frivillige at indsende oversættelser af supportartikler, men der har ind til videre ikke været nogen, som kunne godkende de danske oversættelser. For over et år siden forsøgte jeg at gøre noget ved det. På det tidspunkt var der oversættelser over to år gamle, som stadig ventede på godkendelse. Det lykkedes ikke den gang på grund af fejl i systemet bag support.mozilla.com. Nu har jeg gjort et nyt forsøg på at styre oversættelsen af support.mozilla.com, som er meget simplere, og derfor har nemmere ved af få succes: Jeg vil fremover holde øje med godkendelseskøen og med det samme afvise alle oversættelser. Derved kan jeg samtidig henvise frivillige til vores forum, hvor vi har mulighed for at diskutere oversættelsen og finde en måde hvorpå vi kan oversætte support.mozilla.com. Ved at tvinge alle oversættere gennem forummet håber jeg at overkomme manglerne i systemet bag support.mozilla.com.
  • Som jeg tidligere har skrevet, har vi været nødt til at blokere for brugeroprettelse på wikien. Jeg har ikke haft tid til at se på nogen løsning på problemet endnu, og jeg kan ikke garantere hvornår jeg finder en løsning.
En ting, som ikke er helt relateret til MozillaDanmark, men som jeg gerne vil nævne er bug 591780. Det er en af de få direkte kode-bidrag, jeg har lavet til Firefox, og klart det største. Fra Firefox 10 vil det være muligt at installere ordbøger til stavekontrollen, som fx den danske, uden at genstarte Firefox eller Thunderbird. Det har taget noget tid at komme igennem, men det har været en spændende proces. Det vil dog vare noget tid efter Firefox 10 før man kan få noget ud af ændringen, da de enkelte ordbøger først skal opdateres til den nye version.