Hvordan vi oversætter: Deadlines og versioner

Af Jesper Kristensen, 06-10-2011 22:42

Jeg vil gerne fortælle lidt om hvordan vi arbejder med oversættelse i MozillaDanmark. Vi oversætter både Mozillaprogrammer og -hjemmesider. Her vil jeg forsøge at beskrive hvordan oversættelse af programmerne (Firefox til computer og mobil, Thunderbird og Lightning) foregår med hensyn til versioner og udgivelsescyklus.

Firefox (og Thunderbird) udgives i en ny version hver sjette uge efter en fast kalender. Der findes altid fire aktive "kanaler" for Firefox: Nightly, Aurora, Beta og Release.

Enhver version af Firefox starter som Nightly (også kaldet central), som er kanalen hvor al udviklingen sker. Seks uger efter at en version er startet på Nightly flytter den til Aurora, hvor der ikke længere udvikles nyt på versionen, men kun rettes kritiske fejl. Efter yderligere seks uger flyttes versionen til Beta, hvor test og kritisk fejlretning fortsætter. Efter endnu seks uger flyttes versionen så til Release, hvor den så er tilgængelig for alle almindelige Firefox-brugere. Seks uger senere bliver versionen erstattet af den efterfølgende version af Firefox.

De fire kanaler er altid forskudt med en version i forhold til hinanden, så når Firefox 7 er i Release, er Firefox 8 i Beta, Firefox 9 er i Aurora, og Firefox 10 er i Nightly.

Hvordan relaterer disse fire kanaler til oversættelsen?

Aurora er stedet hvor oversættelsen normalt foregår. Præcis 12 uger før endelig udgivelse bliver de engelske tekststrenge tilgængelige til oversættelse i Aurora. Præcis 6 uger før endelig udgivelse skal den danske oversættelse af Aurora være færdig og uploadet til Mozilla. Den kvikke læser vil bemærke at tiden mellem at de engelske tekster bliver tilgængelige og de danske tekster skal være færdige svarer til tidsrummet mellem hver version af Firefox, nemlig seks uger. Det betyder at samme klokkeslæt som Firefox 9 skal være oversat på Aurora, bliver de engelske tekster til Firefox 10 tilgængelig for oversættelse på Aurora. Der er altså altid en version af Firefox som man kan arbejde med oversættelsen af.

Beta er stedet hvor oversættelsen kan rettes, hvis vi opdager fejl, eller hvis vi er kommet bagud. Præcis seks uger før endelig udgivelse overfører Mozilla den foreløbige danske oversættelse fra Aurora til Beta. Her kan de sidste rettelser foretages, og deadline for rettelserne er cirka en til to uger før endelig udgivelse. I modsætning til alle andre datoer er denne deadline en cirka-dato, da Mozillas kvalitetssikringshold skal bruge noget tid på at teste versionen før den slippes løs til de over 400 millioner brugere. Ulemperne ved at vente til Beta med at oversætte er blandt andet,

  • at oversættelsen nu skal gemmes to steder, både til den nuværende version i Beta, og til den efterfølgende version i Aurora,
  • at den efterfølgende version allerede er klar til oversættelse i Aurora, så man nu skal oversætte to versioner på samme tid, og
  • at deadline ikke er en fast dato.
Vi forsøger derfor så vidt muligt at undgå at lave oversættelse på Beta.

Release involverer intet oversættelsesarbejde. Når først en version af Firefox er endeligt udgivet, kommer der ingen regelmæssige sikkerhedsopdateringer. I stedet kommer der en helt ny version seks uger senere. Hvis der skulle komme nogle uventede sikkerhedsopdateringer som fx Firefox 7.0.1, vil de kun indeholde kritiske rettelser, og det vil derfor ikke være muligt for os at opdatere oversættelsen i sådan en version.

Nightly er stedet hvor udviklerne arbejder, og kommer før Aurora. I det danske oversættelseshold har vi valgt ikke at oversætte Nightly, fordi der hele tiden kan komme nye tekster, der skal oversættes, og eksisterende tekster kan ændres eller fjernes helt. For at undgå spildt arbejde venter vi med oversættelsen til Aurora, hvor udviklerne er færdige med at foretage deres ændringer til teksterne, og vi har en stabil engelsk version vi kan oversætte. Nogle få oversættelsesgrupper tilhørende de store sprog oversætter Nightly, for at give feedback til udviklerne, så de kan finde engelske tekster der er svære eller umulige at oversætte.

Denne oversættelsesprocedure gælder både for Firefox og for Thunderbird. Det er dog usikkert om Lightning følger denne procedurer, selvom de har meldt ud at de vil følge samme procedure som Thunderbird.